Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Lieu
8h-9h ENR-1er ENR-RDC ENR-1er Bas / Ext Ext Haut Ext ENR-1er Ext Ext ENR-1er Ext Ext ENR-1er Bas Ext
9h30-10h00 Reservé école Reservé école Reservé école Reservé école 09h45-10h45 IME2  St Dié Reservé école 9h15-10h15 HDJ (petits) Reservé école Reservé école 9h30-10h30 Petit 3 PS>CP Danse 9h45-10h45 Petit 2 (B)  PS/MS
10h00 10h30
10h30 11h00 10h30-11h30 SAMSAH 10h30-11h30 Foyer St Vincent 10h30-11h30 IME3 St Dié 10h45-11h45     Zumba
11h00 11h30 11h-12h   HDJ adultes 11h-12hPetit 1(B) MS/GS
11h30 12h00
13h30 14h00 13h30-14h30 SESSAD Reservé école Reservé école 13h30-15h G1(A) CP/CE2 Reservé école Reservé école 13h30-15h00                       G1(C) CP/CE2
14h00 14h30 14h-15h                          Maison du XXIéme 14h-15h maison XXI 14h-15h TAP Saulcy 14h15-15h45 TAP Anould 14h-16h TAP St Léonard 14h-15h Multi-cirque (jules)
14h30 15h00 14h30-15h30 IME 1 14H-15H ITEP 2
15h00 15h30 15h05-16h05                     ITEP 1 15h15-16h45 G2(A) CM1-CM2 15h-16h maison XXI
15h30 16h00 15h15-16h15 HDJ 15h30-16h30 La Baffe 15h30-17h00 G2(C) CM1-CM2 15h30-17h00 G4(B) 6éme->4éme
16h00 16h30 16h-17h TAP SDDV 16h-17h TAP SDDV Provencheres 16h-16h45 / 17h-18h30 15h45-16h45 TAP RAVES
16h30 17h00 16h45-17h45        Petit 1 (A) MS/GS 17h-18h30 G4(A) 6éme>4éme 16h45-17h45        Petit 2 (A) PS/MS 16h30-17h30 La baffe
17h00 17h30 17h00-18h30 Allarmont 17h-19h MFR 17h-18h30 G1(B)         CP/CE1
17h30 18h00 18h-19h30 G1 Ados 3éme> Lycée 17h15-18h15 Trapéze Primaire 17h-18h    Senones 17h30-18h30 Trampo2 17h30-18h30 La baffe
18h00 18h30
18h30 19h00 18h20-19h20 Trampo1 18h30-19h30        Trapèze 6éme>lycée 18h30-19h30 Théâtre
19h00 19h30
19h30 20h00 19h30-20h30     Zumba 19h30-20h45     Qi Gong 18h30-19h30 Théâtre
20h00 20h30 20h-21h Gym Douce 20h-21h Cirque
20h30 21h00
21h00 21h30
21h30 22h00